***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 062 289 1465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจทัวร์

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  ติดต่อสอบถามโทร 02 689 5144-5
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Spring (TOKYO - FUJI) 6 วัน 4 คืน บิน DEX

  ราคา : 28999 - 29999 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม :  ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ / อิออน พลาซ่า  ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนขึ้น 7 ปี ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ  ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ / ชมความงามที่สุดแห่งญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โฮชิโนะฮัคไค / นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ / ถ่ายภาพคู่ โตเกียว สกายทรี  ศูนย์รวมความบันเทิงแหล่งใหม่ เกาะมหัศจรรย์ โอไดบะ ชม สะพานสายรุ้ง / หุ่นยนต์กันดั้ม / พาเลตทาวน์ / ไดเวอร์ซิตี้  อิสระตะลุย มหานครโตเกียว ด้วยตัวท่านเอง / ผ่อนคลายความเมื่อยล้า แช่น้ำแร่ออนเซ็น

   

  ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Spring (TOKYO - FUJI) 6 วัน 4 คืน

  โดยสายการบิน เอเชียน แอร์

  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น

  22.30น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น2 เคาน์เตอร์สายการบิน

  เอเชียนแอร์ หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินสัมภาระ

  วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ- โฮชิโนะ ฮัคไค – แช่ออนเซ็น

  01.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเอเชียนแอร์ เที่ยวบินที่ DEX 8994 บริการอาหารและเครื่องดื่มใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง อิสระพักผ่อนบนเครื่อง

  09.00น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้กับเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จังหวัดชิซึโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียว เพื่อนําท่านชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ”

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)

  บ่าย นําท่านขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นชมความงามที่ ชั้น 5ของเส้นทางขึ้นเขา เชิญถ่ายรูปกับวิวสวยมุมต่างๆ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหน)ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ เป็นที่ระลึก นำท่านสู่ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

  คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (2) อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก .................. หรือเทียบเท่า

  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับ การแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

  วันที่สามของการเดินทาง หุบเขาโอวาคุดานิ-ชิมไข่ดำ-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาชิ-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชิบูย่า

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

  นำท่านขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ โดยรถโค้ช หุบเขากำมะถันเดือด ที่ส่งกลิ่นกำมะถัน พวยพุ่งออกมา ชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อว่าไข่ที่ต้มจากกำมะถันเดือด ณ ที่แห่งนี้ หากได้ทาน 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวเพิ่มไปอีก 7 ปีเลยทีเดียว อิสระให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ”สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ,โฟมล้างหน้าดำ เป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ”ซึ่งเป็น O-Topอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เป็นสถานที่พักตากอากาศที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวมากที่สุด เพราะมีบรรยากาศที่สวยงาม นำท่าน “ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ” ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งหากเป็นวันทีท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน สิ้นสุดการล่องเรือแล้ว

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(4)

  บ่าย เดินทางสู่นครโตเกียว ....นำท่านแวะเยี่ยมชม “วัดอะซะกุซ่าแคนนอน”(Asakusa Kannon) วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ “เจ้าแม่กวนอิมทองคำ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)”ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก”แขวนอยู่อยู่โดยมี “ถนนนาคามิเซ”ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่......ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก“โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555ที่ผ่านมา มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร นำท่านช้อปปิ้งย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น … พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่” ท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาด “ร้าน 100 เยน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก .................. หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองโอะไดบะ-กันดั้ม ฟร้อนท์-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

  เดินทางสู่ “โอะไดบะ” เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพาน RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ ซึ่งเมืองใหม่โอะไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว... นำท่านสู่ ODAIBA LIBERTY รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ซึ่งจำลองแบบเหมือนจริงมาจากสหรัฐอเมริกา... จากนั้นนำท่านสู่ “กันดั้ม ฟร้อนท์ โตเกียว” หุ่นกันดั้มที่ถูกสร้างใหม่ในมาตราส่วน 1:1 และเป็นหุ่นยนต์สูงใหญ่ที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย (ตามตารางเวลาแสดง) และในชั้น 7 (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 1,000 เยน)ของอาคาร DRIVER CITY เป็นสวนสนุกเล็ก ๆ ของกันดั้มอีกด้วย...

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(6)

  จากนั้นนำทุกท่านสู่ ย่านแหล่งช้อปปิ้งชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II,SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

  (อิสระรับประทานอาหารค่ำ)

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก .................. หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าของการเดินทาง อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

  พิเศษ!!ไกค์พาทัวร์ ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง โดยพานั่งรถไฟ JR หรือ Shinkansen (ไม่รวมค่ารถไฟ) และจุดอื่นในกรุงโตเกียว...ให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว..เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, เป็นต้น ซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ แน ะนำเส้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน,นั่งรถไฟ JR,หรือแท็กซี่...(สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์) หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ ….โตเกียวดิสนีย์แลนด์ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกงเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด(อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านสนุกกันอย่างเต็มอิ่ม)19.30 น. จากนั้นนำทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุ อันสวยงามและตระการตาพร้อมขบวนอิเลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบมากมาย ที่สวยงามและสุดแสนประทับใจ….ได้เวลา

  *** เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ***

  ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก .................. หรือเทียบเท่า

  วันที่หกของการเดินทาง วัดนาริตะซัน-อิอนพลาซ่า-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

  เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

  แวะเที่ยว“วัดนาริตะซัน”วัดที่ดังที่สุดในแถบชิบะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไป ด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ“เครื่องราง”หรือ“ฮู้”ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง

  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง “เอออน ช้อปปิ้งพลาซ่า”ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทินาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ และยังมี “ร้าน100เยน”สินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

  15.00 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน แอร์ เที่ยวบินที่ DEX 8995

  20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบินทั้งไปและกลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน

  ค่าทิปไกด์+คนขับรถท่านละ 3,000 เยน

  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ

  วันเดินทาง

  ผู้ใหญ่

  เด็กพักกับ

  เด็กเสริม

  เด็กไม่เสริมเตียง

  พักเดี่ยว

  ผู้ใหญ่1ท่าน

  เตียง

  จ่ายเพิ่ม

  22-27 มีนาคม 57

  28,999

  24-29 มีนาคม 57

  28,999

  9,900

  29 มี.ค. - 03 เม.ย. 57

  29,999

  ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าบริการตามการเปลี่ยนแปลงค่าภาษีน้ำมันและค่าสกุลเงินเยน

  ราคาทัวร์รวม

  þ ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

  þ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  þ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

  þ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  þ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (3*) พักห้องละ 2-3 ท่าน

  þ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

  þ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.

  þ พิเศษ ประกันสุขภาพ เจ็บ ป่วย เข้ารักษาได้เลย ไม่ต้องอุบัติเหตุก็รักษาได้เลยครับ วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  ราคาทัวร์ไม่รวม

  þ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

  þ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  þ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 23กก.)

  þ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าญี่ปุ่น (ในกรณีที่มีการยกเว้น การยกเลิกวีซ่า)

  þ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นพร้อมคนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2,000 เยน

  เงื่อนไงการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ จำนวน 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่นพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางเพื่อทำการจองที่นั่ง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ โปรดชำระก่อนเดินทาง 15-20 วันเท่านั้น(ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระมัดค่าจำเท่านั้น (การชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการเดินทาง)

  การยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง

  เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  • เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  • ในกรณีที่ท่านเดินทางไปกับคณะทัวร์ แล้ว และขอแยกตัวไประหว่างการเดินทางและจะกลับมาเจอกลับคณะทัวร์ในวันถัดไปหรือวันอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 US/ต่อท่าน
  • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
  • เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ในกรณีผู้เดินทางต้องทำวีซ่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)เท่านั้น

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

  7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ

  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

   

  Print

   

  188/18 The Tree Condo , Building B , Ground Floor , Lard Prow Wang Hin Road, Lard Prow , Bangkok 10230
  Tel.+(66)(0)2 689 5144-5   E-mail: sales@thephoenix999.net
  TAT License no. 11/06102