***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5 ***ติดต่อสอบถาม HOTLINE โทร. 062 289 1465 ***ติดต่อสอบถามโทร. 02 689 5144-5***
 •  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  ทัวร์ต่างประเทศ

 • ทัวร์จีน
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์กัมพูชา-เขมร
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภูฏาน
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์แอฟริกา
  ทัวร์ไหหลำ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์มาดากัสการ์
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์ฮ่องกง

 •  ทัวร์ในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น

 •  แพ็คเกจทัวร์

 •  ติดต่อเรา


 •  

   

  ติดต่อสอบถามโทร 02 689 5144-5
  FacebookTwitter 
   

  ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร นครวัด นครธม โตนเลสาบ บิน PG

  ราคา : ติดต่อสอบถาม บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร เยือนสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นครวัด นครธม

   

  นครวัด นครธม โตนเลสาบ

  โดยบางกอกแอร์เวย์

  กำหนดการเดินทาง

  วันแรก กรุงเทพเสียมเรียบโตนเลสาบ-เมืองหริหราลัย-ปราสาทโลเลย-ปราสาทพะโค- ปราสาทบากอง-พนมบาเค็ง

  06.00 . พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

  08.00 . ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 903

  09.00 . เดินทางถึง สนามบินเมืองเสียมเรียบ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความ ยิ่งใหญ่ กว้างขว้างสุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำ หลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่ กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี

  12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  บ่าย นำท่านสู่ เมืองหริหราลัย ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงในสมัยแรกๆ ของอาณาจักรขอม นำชม ปราสาทโลเลย ซึ่งพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นบริเวณกลางสระอินทรตฎากะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา จากนั้นชม ปราสาทพะโค ซึ่งเป็นปราสาทอิฐสามหลังสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ชมความงามของลวดลายซึ่งสลักลงบนทับหลัง เสาประดับกรอบประตู ภาพสลักทวารบาลที่มีอำนาจ และชม ปราสาทบากอง สร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ เมืองหริหราลัย เมืองหลวงของพระองค์ เช่นเดียวกับการสร้างปราสาทพนมบาเค็ง เป็นศูนย์กลางของเมืองพระนครของพระเจ้ายโศวรมัน ซึ่งหมายความว่าสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของโลกและจักรวาลที่ประทับของเทพเจ้า

  17.00 . นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาเค็ง ท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ให้อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้า และชมตลาดค่ำของชาวเสียมเรียบ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้แกะสลัก เสื้อลายนครวัต และ สปาปลา เป็นต้น ที่ตลาด Angkor night market

  พักที่ ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )

  วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทตาพรหม-นครธม-ปราสาทบายน-โชว์นาฏศิลป์พื้นเมือง

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  หลังอาหาร เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ไม่มีปราสาทใด เหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอมการแกะสลักลวดลายนั้นดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลัก ส่วนมาก จะเป็นเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) นำท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้าง โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โต มากกว่าสนามหลวงของไทย ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย

  12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดา กำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็น สะพานที่กษัตริย์ชัยวรมันที่ 7 ใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูป พระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาด ยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของ ประชาชนทั้ง 4 ทิศ นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมาน ของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการ เดินทางไปในครั้งนี้ สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับ หมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)

  วันที่สาม เสียมเรียบช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะกรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก เพื่อเป็นของกำนัล ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน สนุกสนานกับการต่อรองราคาตามอัธยาศัย

  11.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  13.00 . ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 914

  14.10 . เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ....☺

  *********************************************

  อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย)

  ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ บาท

  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ บาท

  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ บาท

  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ บาท

  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ บาท

  ** กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,000.- บาท / ท่าน **

  อัตราค่าบริการรวม

  􀀵 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส

  􀀵 ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 — 3 ท่าน)

  􀀵 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้

  􀀵 ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง

  􀀵 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทย

  􀀵 ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  􀀵 ค่าวีซ่าสำหรับเข้าประเทศกัมพูชา 20 USD

  􀀵 ค่าภาษีสนามบินไทย 700.- บาท

  ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ)***

  􀀵 ค่าภาษีสนามบินกัมพูชา 25 USD

  􀀵 ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 200,000 บาท )

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  􀀷 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม

  􀀷 ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

  􀀷 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น และคนขับ

   

  Print

   

  188/18 The Tree Condo , Building B , Ground Floor , Lard Prow Wang Hin Road, Lard Prow , Bangkok 10230
  Tel.+(66)(0)2 689 5144-5   E-mail: sales@thephoenix999.net
  TAT License no. 11/06102